Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Om oss

Styret

NFPMs virksomhet ivaretas av et styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges på generalforsamlingen for en periode på to år. Styrets sammensetning skal gjenspeile medlemmenes ulike spesialiteter og geografiske spredning.
25. november 2012
Styret NFPM 2018-20

Styret for 2018-2020 ble valgt på generalforsamlingen i Bodø 13.09.18:
Anne-Tove Brenne ble valgt som ny leder for to nye år. (samt medlem i hovedkomité for Landskonferansen-20)
Arve Nordbø (nestleder)
Peder Broen (sekretær, samt medlem i hovedkomité for Landskonferansen-20)
Endre Røynstrand (kasserer og medlemsansvarlig)
Bjørg Sjøblom (kontakt med Onkologisk Forum)
Nina Elisabeth Hjorth (nettansvarlig)
Målfrid H. Bjørgaas (høringsansvarlig)
Maren Anne Berglund ( vara, høringsansvarlig)
Anne Fasting (vara, samt medlem i hovedkomité Landskonferansen-20)

Valgkomité 2018 - 2020: Birthe Lie Hauge, Kari Margrethe Larsen og Eva Gravdahl (2 nye år).

Revisor: Eva Søderholm fortsetter for ytterligere 2 nye år.Styret i Norsk forening for palliativ medisin