Styret

NFPMs virksomhet ivaretas av et styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges på generalforsamlingen for en periode på to år. Styrets sammensetning skal gjenspeile medlemmenes ulike spesialiteter og geografiske spredning.

Epost til styret v/leder kan sendes: nfpm@legeforeningen.net

Styret i Norsk forening for palliativ medisin

Profilbilde
Leder
Fasting, Anne
Profilbilde
Nestleder
Nordbø, Arve
Profilbilde
Medlem
Berglund, Maren Anne
Profilbilde
Medlem
Bjørgaas, Målfrid Holmaas
Profilbilde
Medlem
Lee, Anja
Profilbilde
Medlem
Michelet, Torstein Hagen
Profilbilde
Medlem
Mindnes, Asbjørg Margrethe Johnsen
Profilbilde
Varamedlem
Skulberg, Ingeborg Marie
Profilbilde
Varamedlem
Strømsli, Therese

Styret for 2022-2023 (valgt på generalforsamlingen 14.11.22):

  • Anne Fasting (leder, hovedkomité Landskonferansen 2024)
  • Arve Nordbø (nestleder, medlemsansvarlig, nyhetsbrev)
  • Maren Anne Berglund (sekretær, e-læringsgruppa)
  • Målfrid Holmaas Bjørgaas (høringsansvarlig, e-læringsgruppa)
  • Asbjørg Mindnes (Onkologisk Forum, medlemsansvarlig, NSCPM evalueringskomité, hovedkomiteen LK 2024)
  • Anja Lee (nettansvarlig, kodegruppa)
  • Torstein Hagen Michelet (kasserer, kodegruppa, hovedkomiteen LK 2024)
  • Ingeborg Skulberg (vara, Røroskurset)
  • Therese Stømsli (vara, Onkologisk Forum, hovedkomité LK 2024)

Valgkomité: Siri Steine, Peder Broen, Ørnulf Paulsen

Revisor: Endre Røynstrand