Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Om oss

Styret

NFPMs virksomhet ivaretas av et styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges på generalforsamlingen for en periode på to år. Styrets sammensetning skal gjenspeile medlemmenes ulike spesialiteter og geografiske spredning.
25. november 2012
Styret NFPM 2018-20

Styret for 2018-2020 ble valgt på generalforsamlingen i Bodø 13.09.18:
Anne-Tove Brenne ble valgt som ny leder for to nye år. (samt medlem i hovedkomité for Landskonferansen-20)
Arve Nordbø (nestleder)
Peder Broen (sekretær, samt medlem i hovedkomité for Landskonferansen-20)
Endre Røynstrand (kasserer og medlemsansvarlig)
Bjørg Sjøblom (kontakt med Onkologisk Forum)
Nina Elisabeth Hjorth (nettansvarlig)
Målfrid H. Bjørgaas (høringsansvarlig)
Maren Anne Berglund ( vara, høringsansvarlig)
Anne Fasting (vara, samt medlem i hovedkomité Landskonferansen-20)

Valgkomité 2018 - 2020: Birthe Lie Hauge, Kari Margrethe Larsen og Eva Gravdahl (2 nye år).

Revisor: Eva Søderholm fortsetter for ytterligere 2 nye år.Styret i Norsk forening for palliativ medisin

Profilbilde
Leder
Brenne, Anne-Tove
Profilbilde
Nestleder
Nordbø, Arve
Profilbilde
Medlem
Bjørgaas, Målfrid Holmaas
Profilbilde
Medlem
Broen, Peder
Profilbilde
Medlem
Hjorth, Nina Elisabeth
Profilbilde
Medlem
Røynstrand, Endre
Profilbilde
Medlem
Sjøblom, Bjørg
Profilbilde
Varamedlem
Berglund, Maren Anne
Profilbilde
Varamedlem
Fasting, Anne