Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Om oss

Styret

NFPMs virksomhet ivaretas av et styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges på generalforsamlingen for en periode på to år. Styrets sammensetning skal gjenspeile medlemmenes ulike spesialiteter og geografiske spredning.

Eposter til styret v/leder kan sendes: styret.nfpm@gmail.com
4. januar 2021


Styret i Norsk forening for palliativ medisin

Profilbilde
Leder
Fasting, Anne
Profilbilde
Nestleder
Nordbø, Arve
Profilbilde
Medlem
Berglund, Maren Anne
Profilbilde
Medlem
Bjørgaas, Målfrid Holmaas
Profilbilde
Medlem
Lee, Anja
Profilbilde
Medlem
Michelet, Torstein Hagen
Profilbilde
Medlem
Sjøblom, Bjørg
Profilbilde
Varamedlem
Jansen, Kristian
Profilbilde
Varamedlem
Mindnes, Asbjørg Margrethe Johnsen

Styret for 2020-2022 (valgt på generalforsamlingen på Zoom 19.11.20):

  • Anne Fasting (leder, hovedkomite landskonferansen 2021)
  • Arve Nordbø (nestleder, medlemsansvarlig)
  • Maren Anne Berglund (sekretær)
  • Målfrid Holmaas Bjørgaas (høringsansvarlig, e-læringsgruppen)
  • Anja Lee (kasserer)
  • Torstein Hagen Michelet (kodegruppen)
  • Bjørg Sjøblom (spes. komité, kodegruppen, kontakt med Onkologisk Forum, høringer)
  • Kristian Jansen (vara, nettansvarlig)
  • Asbjørg Margrethe Johnsen Mindnes (vara)

Valgkomité: Eva Gravdahl, Siri Steine, Peder Broen

Revisor: Endre Røynstrand