Styret

NFPMs virksomhet ivaretas av et styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges på generalforsamlingen for en periode på to år. Styrets sammensetning skal gjenspeile medlemmenes ulike spesialiteter og geografiske spredning.

Epost til styret v/leder kan sendes: nfpm@legeforeningen.net

Styret i Norsk forening for palliativ medisin

Profilbilde
Leder
Skulberg, Ingeborg Marie
Profilbilde
Medlem
Hofacker, Sebastian Von
Profilbilde
Medlem
Lee, Anja
Profilbilde
Medlem
Michelet, Torstein Hagen
Profilbilde
Medlem
Norvaag, Robin
Profilbilde
Medlem
Sårheim, Helge
Profilbilde
Medlem
Yri, Olav Erich
Profilbilde
Varamedlem
Ahmed, Marc Vali
Profilbilde
Varamedlem
Hansson, Anne

Styret for 2023-2025 (valgt på generalforsamlingen 16.11.23):

 • Ingeborg Skulberg (leder, Landskonferansen 2024)
 • Sebastian Von Hofacker (nestleder, høringsansvarlig)
 • Helge Sårheim (sekretær)
 • Torstein Hagen Michelet (kasserer, kodegruppa, Landskonferansen 2024)
 • Olav Yri (medlemsbrev, Årsmøtet 2025)
 • Anja Lee (nettansvarlig, kodegruppa)
 • Robin Norvaag (høringer)
 • Anne Hansson (vara, Årsmøtet 2025)
 • Marc Vali Ahmed (vara, Landskonferansen 2024)

Valgkomité

 • Endre Røynstrand (revisor)
 • Ørnulf Paulsen
 • Therese Strømsli
 • Anne-Tove Brenne