Norsk forening for smertemedisin

Spesialforening for smertemedisin

NFSM ble stiftet januar 2008. Formålet er å bedre forståelsen og behandlingen av akutte og langvarige smerter. 

For at foreningen skal fungere bra, trenger vi en stor og aktiv medlemsmasse, en gruppe leger som er interessert i god smertebehandling.  

Norsk forening for smertemedisin - bilde av en legekoffert