Aktuelle saker

04. mai 2023

Se opptak fra webinaret om håndtering av ryggsmerter i primærhelsetjenesten

Webinaret ble arrangert av Norsk forening for smertemedisin 25. april 2023.
14. april 2022

Se opptak fra webinaret om den vanskelige opioidbehandlingen 29.3.2022

Arrangør: Norsk forening for smertemedisin, NFSM
26. mars 2022

Innkalling til årsmøtet for 2022

Årsmøtet går av stabelen rett etter webinaret om den vanskelige opioidbehandlingen 29.3.2022, kl. 16:30.
28. juni 2021

Se opptak fra webinaret "Den vanskelige smerten"

Webinaret ble holdt 8.juni 2021 på Zoom.
18. mai 2021

Webinar med Norsk forening for smertemedisin om kronisk smerte, tirsdag 8. juni kl 15-16.30

Pasienter med kroniske smerter uten kjent skade/sykdom som kan forklare smertene vil de fleste spesialister og allmennpraktikere møte. Det kan være vanskelig å forklare denne smerten for pasientene, og vanskelig for pasienten å leve med den.
23. mars 2021

Første obligatorisk kurs

14 leger har bestått første obligatorisk kurs, og som ønsker å gå videre med de øvrige fire kursene i kompetanseområdet for smertemedisin.
23. mars 2021

Samspill-og Rekrutteringsprisen

På årsmøtet i Norsk Forening for Smertemedisin 14.januar 2021 ble Samspill-og Rekrutteringsprisen på kr 5000 gitt til Unni Kirste, overlege emerita/spesialist i gynekologi.
17. januar 2020

NFSMs Samspill- og Rekrutterings-pris for 2019 tildeles dr. Roar Dyrkorn

Roar Dyrkorn er klinisk farmakolog, spesialist i allmennmedisin og prosjektleder i KUPP – "Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter" som er et offentlig finansiert, produsentuavhengig tilbud om faglig oppdatering til norske allmennleger.
18. desember 2019

Se vår oversikt over kurs i smertemedisin i 2020

Side 1 av 2