Norsk forening for smertemedisin

Aktuelle saker

Første obligatorisk kurs

14 leger har bestått første obligatorisk kurs, og som ønsker å gå videre med de øvrige fire kursene i kompetanseområdet for smertemedisin.
23. mars 2021
studenter som skriver på en prøve i et klasserom. Foto: Istockphoto.com