Første obligatorisk kurs

14 leger har bestått første obligatorisk kurs, og som ønsker å gå videre med de øvrige fire kursene i kompetanseområdet for smertemedisin.
studenter som skriver på en prøve i et klasserom. Foto: Istockphoto.com