Nytt tidsskrift – Pain Reports

Les viktige publikasjoner innen smertefeltet i Pain Reports (open access journal), utgitt av International Association for the Study of Pain.