Rekrutteringsprisen 2018 gikk til Trygve Skonnord

Gratulerer til kollega Trygve Skonnord som fikk årets samspill- og rekrutteringspris fra Norsk Forening for Smertemedisin på Rikshospitalet 3.1.

I begrunnelsen fra styret heter det: "Trygve Skonnord er allmennpraktiker og forsker med spesiell interesse for smerte. Han er leder av Faggruppe for smertemedisin, en undergruppe i allmennlegeforeningen. Han jobber for å rekruttere kandidater til Kompetanseområdet  smertemedisin, er aktiv i samhandling med andre aktører innen smertemiljøet i Norge, for eksempel i Nasjonalt smertenettverk, og han er generelt aktiv innen smertefaget".

Trygve-Skonnord.jpg

Trygve fikk prisen som fortjent!