Norsk forening for smertemedisin

Aktuelle saker

Takk til Unni, velkommen til Egil!

Styret i Norsk smertemedisinsk forening takker Unni for unik innsats som leder av styret gjennom 10 år, og ønsker ny leder Egil Fors velkommen!
8. februar 2018

Norsk forening for smertemedisin markerer i år et lite jubileum: Det er ti år siden foreningen ble stiftet. Overlege Unni Kirste har vært leder for foreningen i alle årene, og takket for seg på årsmøtet 5. januar.

Unni er en ildsjel og har ledet foreningen med engasjement og pågangsmot. For oss som har hatt gleden av å sitte i styret sammen med henne, er det vanskelig å se for oss NFSM uten Unni. Hun har på et vis vært selve foreningen: Det er hun som har hatt de fleste ideene, tatt initiativene for å få satt dem ut i livet og vært en garantist for kontinuitet. Hun har også trådd til når vi ikke har oppfylt våre delegerte plikter. I tillegg har hun lagt ned en formidabel innsats i det kompliserte arbeidet med etablering av smertemedisin som kompetanseområde.

Ingen kan si at det er urimelig å få avløsning etter 10 års iherdig ledelse, og Unni har i lengre tid gjort det klart at hun snart ønsker å tre av. Det har vi ikke likt å snakke om. Men nå er altså tiden kommet, og vi må klare oss uten henne. Heldigvis vil hun fortsette arbeidet med kompetanseområdet. Vi ønsker henne lykke til og ser frem til å samarbeide og fortsatt trekke veksler på hennes erfaring.

Samtidig ønsker professor overlege Egil Fors hjertelig velkommen som ny leder. Egil er spesialist i psykiatri, professor i allmennmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU og overlege i smerterehabilitering ved Coperiosenteret i Trondheim. Han er president i Norsk adferdsmedisinsk forening og har forfattet flere bøker inne feltet smerte. Nylig kom han ut med boken: Smertepsykologi. Han har m.a.o. en svært god bakgrunn for ledervervet. 

Tekst: Aslak Johansen