2022 2021

Aktuelt

05. mars 2024

Tenecteplase - godkjent for bruk ved akutt hjerneinfarkt

Tenecteplase (TNK) fikk den 14.12.23 EMA godkjennelse for bruk ved hjerneslag med følgende indikasjon: Metalyse er indisert til voksne for trombolytisk behandling av akutt iskemisk hjerneslag (AIS), innen 4,5 timer fra siste kjente tidspunkt hvor pasienten var symptomfri (last known well), og etter utelukkelse av intrakraniell blødning. Dette er meget spennende nyheter. Studier har vist at TNK er like trygt og effektivt som alteplase, men enklere å administrere, da det bare gis som en bolus uten påfølgende infusjon.
29. februar 2024

Bergenkonferansen 2024

12. september 2022

Ny ICD koding for hjerneslag

NY ICD koding for hjerneslag
07. februar 2022

Ny ICD kode for hjeneslag

https://www.eanpages.org/2022/02/01/stroke-reclassified-as-neurological-disorder-in-international-classification-of-diseases-update/
02. november 2021

Bergenkonferansen 2021

Vi arrangerte konferansen 21. og 22 oktober. Her finner du programmet. Lenker til videoopptak fra foredrag kommer.
22. oktober 2021

Hjerneovervåking i sykehusene må styrkes

12. mai 2021

Social media posts for the launch of the declaration on stroke, stroke action plan for Europe (SAP-E)

The social media posts below are for European countries/SAP-E representatives to share via Facebook, Twitter, and LinkedIn on the day of the launch on Tuesday 11 May 2021.