Tenecteplase - godkjent for bruk ved akutt hjerneinfarkt

Tenecteplase (TNK) fikk den 14.12.23 EMA godkjennelse for bruk ved hjerneslag med følgende indikasjon: Metalyse er indisert til voksne for trombolytisk behandling av akutt iskemisk hjerneslag (AIS), innen 4,5 timer fra siste kjente tidspunkt hvor pasienten var symptomfri (last known well), og etter utelukkelse av intrakraniell blødning.

Dette er meget spennende nyheter. Studier har vist at TNK er like trygt og effektivt som alteplase, men enklere å administrere, da det bare gis som en bolus uten påfølgende infusjon.