Norsk Hodepineselskap

Spesialforening i Legeforeningen

Medlemskap

  • Er åpent for alle leger som arbeider med ulike former for hodepine
  • Andre faggrupper enn leger kan også søke om medlemskap
  • Som medlem av Norsk Hodepineselskap støtter man formålene til selskapet. Ditt medemskap bidrar til arbeid for hodepine og vi ønsker at flest mulig som arbeider med hodepine er medlemmer
  • Medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen
  • De fleste medlemmene i dag er nevrologer, allmennleger, barneleger eller smerteleger, men vi ønsker hodepineinteresserte leger fra alle typer fagmiljø velkommen som medlemmer hos oss

Fordeler med medlemskap

  • I tilslutning til de årlige Nevrodagene i mars arrangeres årsmøte med påfølgende kveldsmøte med oppdaterte foredrag om ulike aspekter ved hodepine.
  • Faglig og sosial middag med mulighet for å treffe andre hodepineinteresserte i etterkant av kveldsmøte under Nevrodagene
  • Tilgang til lukket medlemsforum der man kan diskutere (anonymiserte) kasuistikker og nye forskningsfunn
  • Du får muligheter til å søke om midler til forskning gjennom en nyopprettet forskningspris i Norsk hodepineselskap
 

Norsk Hodepineselskap skal initiere og delta i arbeidet med nye nasjonale retningslinjer for behandling av migrene for Helsedirektoratet. 

Norsk hodepineselskap er pr. 06.09.17 tatt opp som spesialforening i Den Norske Lege- forening.