Norsk Hodepineselskap

Spesialforening i Legeforeningen

Om oss

Kontakt oss

Norsk Hodepineselskap v/ Hilde Karen Ofte

Adresse:

Nordlandssykehuset HF
Nevrologisk avdeling,
Hode- og bevegelsesklinikken
Postboks 1480
8092 Bodø

Epost til Norsk hodepineselskap

 Styret i Norsk hodepineselskap