Norsk trygdemedisinsk forening

Nyheter

Julebrev fra leder og styret i Norsk trygdemedisinsk forening

Her kan du lese årets julebrev fra vår leder, Karen Walseth Hara.
29. desember 2017
julebrev - illustrasjonsbilde fra colourbox.com
julebrev - illustrasjonsbilde fra colourbox.com

  Trondheim, 19. desember 2017

 

Kjære alle medlemmer av Norsk trygdemedisinsk forening (Ntmf)

Det er alltid hyggelig å kunne sette seg ned for å skrive årets julehilsen til dere, våre medlemmer. Vi i styret håper at alt er vel med dere!

2017 er det året vi feiret 50 år med Lov om Folketrygd. Foreningen markerte dette ved å introduserte Jubileumsserien, en rekke foredrag der markante norske trygdemedisinere gir oss et innblikk i velferdsstatens utvikling. Første bidrag i 2017 var et tankevekkende foredrag ved Dag Brekke som ble avholdt  i forbindelse med årsmøtet i mars. Neste jubileumsforelesning blir under årsmøtekurs på Olavsgaard den 7.-8- mars. 2018. Mer røper vi ikke nå! Vi ber våre medlemmer om å sende oss forslag på hvem som er norsk trygdemedisins historiebærere. Send gjerne en e-post til vår nestleder Bjørn : bjorn.berge.hansen@nav.no

 Trygdemedisinsk forskning og kunnskapsutvikling: Foreningen ønsker å stimulere til trygdemedisinsk forskning, både små og store prosjekt! Vi trenger flere leger som er aktive innen dette forskningsfeltet. Her kommer litt informasjon:  

Forskningsmidler: NAV har akkurat lyst ut 5 mill. kr. til arbeid/helseforskning. Utlysningen er lagt ut her. Søknadsfristen er 15.02.18. Ved eventuelle spørsmål rundt dette ta kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratets  FoU-seksjon på e-post: fou@nav.no

Fagstipendet: Har du et trygdemedisinsk prosjektarbeid som du ønsker å komme i gang med? Husk at du som medlem kan søke på Ntmfs fagstipend (søknadsfrist 01.06.2018). Stipendet er på inntil kr 30 000 pr år. Midlene kan brukes til prosjektarbeid, studiereiser, utdanning og andre tiltak innenfor fondets formål. Ved spørsmål ta kontakt med Nils: nils.fleten@nav.no

PhD innen trygdemedisin: Det er veldig hyggelig å kunne gratulere de av våre medlemmer som i løpet av året har fullført en doktorgrad innen trygdemedisin. Dag Brekke disputerte 18.12 med sin avhandling: Evaluations of the project «Rapid Return to Work». A controlled cohort study and three-year follow-up for persons with musculoskeletal and minor mental disorders. Gratulerer, Dag for et stort arbeid som er gjort og for at du har bidratt med kunnskap som vi kan bygge videre på. Og til alle dere andre: Vennligst gi oss beskjed hvis det er flere av våre medlemmer har disputert i 2017. Foreningen ønsker å sende en liten oppmerksomhet. Ingen grunn til beskjedenhet her!

Årsmøtekurset til Norsk trygdemedisinsk forening: Ntmfs fagutvalg har satt sammen et rikholdig program til årsmøtekurset. Hovedtema er «Fra utenforskap til deltagelse» og vil blant annet ta opp problematikk knyttet til tidligere straffedømte, personer med rusproblematikk eller hjerneskade, Vurdering av nevropsykologiske rapporter og debatt rundt nytt AAP regelverk. Dato: 7. - 8. mars 2018. Sted: Olavsgården, Lillestrøm. Mer info vil komme i legeforeningens kurskatalog. Påmelding til kursleder: ole.gronli@nav.no

Eumass: Neste Eumass kongress er 4.-6. Oktober i 2018 i Maastricht i Nederland.  

Tema for kongressen er ”Building bridges Between Science and Practice”.

Frist for å sende inn abstract er 15.1.2018. For mer informasjon sjekk:  

https://www.eumass-congress.eu/downloads/second-announcement-english.pdf

Foreningen vil også i år søke Dnlf om forhåndsgodkjenning av kongressen for spesialister innen arbeidsmedisin, samfunnsmedisin og allmennmedisin.   

På hjemmesiden vår https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/norsk-trygdemedisinsk-forening/ 

legger vi ut informasjon om foreningens aktiviteter, aktuelle kurs og annet som vi tror kan være av interesse. Kom gjerne med forslag til artikler, rapporter og annen informasjon som dere mener hører til på hjemmesiden. Skribenter ønskes velkommen! Ta kontakt med Nina (nina.thunold.reime@nav.no) som er hovedansvarlig for hjemmesiden.

Tusen takk til dere alle!  Først og fremst vil vi i styret gjerne takke alle våre medlemmer som i sitt daglige virke jobber jevnt og trutt året gjennom med fagutvikling innen trygdemedisin. Vi hører med glede om at dere bidrar inn i mange ulike trygdemedisinske arenaer i og utenfor NAV, samt i medisinsk grunn-, videre- og etterutdanning.

 Det er gledelig for vår forening at medlemstallet er stadig økende. Vi ønsker våre nye medlemmer hjertelig velkommen inn i Ntmf og ser frem til å bli bedre kjent med dere!

Trygdemedisin er det store, lille faget som binder oss sammen. Foreningen ønsker å være et samlende punkt for leger med interesse for trygdemedisin, uansett spesialitet eller arbeidssted. Vi ser frem til å være samlet igjen, både gamle og nye medlemmer, på årsmøtekurset på Olavsgaard i mars. Velkommen!

 

En velsignet god jul og et riktig godt nytt år ønskes dere alle!

Vennlig hilsen
Styret i Norsk trygdemedisinsk forening,
Karen Walseth Hara (leder)Bjørn Berge Hansen (nestleder)Anne Lise Bangstad (kasserer)Nina Thunold Reime (medlemskontakt og webredaktør)Nils Fleten (kontaktperson fagstipend)Steinar WestinHans Petter Nordhagen