Innmelding

Innmelding i norsk trygdemedisinsk forening kan gjøres ved å sende e-post til medlem@legeforeningen.no

Til deg som ennå ikke er medlem i Norsk trygdemedisinsk forening (Ntmf)

Hva er Ntmf?

Norsk trygdemedisinsk forening er en spesialforening under Den norske legeforening. Foreningen ble etablert i 1952. Foreningen har som formål å arbeide for trygdemedisin som fagfelt og for medlemmenes faglige  interesser. Foreningen samarbeider nært med tillitsvalgt for alle NAV legene.

Hvem kan bli medlem?

Lege tilsatt i NAV og/eller lege med spesiell interesse for trygdemedisin kan bli medlem.

Hvorfor bør jeg bli medlem?

Støtte opp om en forening som jobber for deg ved å fremme trygdemedisin som fagområde og for å utvikle utdanningsmuligheter for trygdemedisinere. Mulighet for å søke på Ntmfs fagstipend. Søknadsfrist 1. februar og tildeling i mars hvert år. Mulighet til å påvirke hvilke saker foreningen skal prioritere å jobbe med.

Hvordan melde seg inn?

Innmelding i Norsk trygdemedisinsk forening kan gjøres ved å sende e-post til medlem@legeforeningen.no.

Hva koster medlemsskap?

500kr per år

Har du flere spørsmål?

Medlemskontakt er Nina Thunold Reime, som kan kontaktes på tlf 48168513 eller epost Nina.Thunold.Reime@nav.no Velkommen som medlem i Norsk trygdemedisinsk forening!