Norsk trygdemedisinsk forening

Om oss

Norsk trygdemedisinsk forening er en spesialforening under Den norske legeforening. Ntmf skal arbeide for den trygdemedisinske kompetansens plass i utviklingen av velferdsordningene i Norge.


Fagutvalget

Fagutvalget har følgende medlemmer:

  • Ole Grønli, gjenvalgt for 2019-2022
  • Marit Valen, gjenvalgt for 2016-2020
  • Henning Aanes valgt for år 2019-2021
  • Lucretia Udding, valgt for to år 2018-2022