Norsk trygdemedisinsk forening

Om oss

Norsk trygdemedisinsk forening er en spesialforening under Den norske legeforening. Ntmf skal arbeide for den trygdemedisinske kompetansens plass i utviklingen av velferdsordningene i Norge.


Profilbilde
Leder
Hara, Karen Walseth
Profilbilde
Medlem
Damskog, Ingvild
Profilbilde
Medlem
Mukkaden, Stephane Christopher
Profilbilde
Medlem
Reime, Nina Thunold
Profilbilde
Medlem
Westin, Steinar
Profilbilde
Varamedlem
Fleten, Nils
Profilbilde
Varamedlem
Shabrin, Ali

Fagutvalget

Fagutvalget har følgende medlemmer:

  • Ole Grønli, gjenvalgt for 2019-2023
  • Lucretia Udding, valgt for to år 2018-2022
  • Agneta Emma Iversen, valgt for 2020-2024
  • Styret jobber med å finne et fjerde medlem til fagutvalget for perioden 2020-2024