Arbeidslivskomiteen

Norsk medisinstudentforening er medisinstudentenes egen fagforening og arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Dette innebærer lønnsforhandlinger på vegne av studenter og interessepolitisk arbeid for å sikre både studenter og LIS1-legers rettigheter og vilkår i arbeidslivet.
x

Som Arbeidslivsansvarlige i Nmf jobber vi for å bedre arbeids- og lønnsvilkår for medisinstudenter og for å sikre gode ansettelsesprosesser. Vi besvarer med glede spørsmål fra Nmf-medlemmer om arbeid og lønn.
 
Hvert lokallag har minst én lokal arbeidslivsansvarlig. Sammen med en nasjonal arbeidslivsansvarlig utgjør alle de engasjerte arbeidslivsansvarlige i lokallagene «Nmfs arbeidslivskomité». Komiteen jobber sammen for bedre arbeids- og lønnsvilkår for medisinstudenter med og uten lisens på lokalt og nasjonalt nivå.

Arbeidslivskomiteen 2023/2024

profilbilde
Nasjonal Arbeidslivsansvarlig 2023
Linn Bordevich Johnsen
profilbilde
Nasjonal Arbeidslivsansvarlig 2024
Vilde Ramde
profilbilde
Oslo
Laura Veshi
profilbilde
Oslo
Shahana Balakumaran
profilbilde
Bergen
Live Busengdal
profilbilde
Bergen
Hans-Åsmund Haukås-Bitustøyl
profilbilde
Trondheim
Hannah Lovinda Angermeier Gaustad
profilbilde
Trondheim
Andrine Harriet Fremstad
profilbilde
Tromsø
Elisabeth Bordevich Johnsen
profilbilde
Tromsø
Oskar Sørslett
profilbilde
Utland
Vilde Ramde
profilbilde
Utland
Ilse Munch Lindvig