Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Medisinstudenter i jobb

Arbeidslivskomiteen

Som Arbeidslivsansvarlige i Nmf jobber vi for å bedre arbeids- og lønnsvilkår for medisinstudenter og for å sikre gode ansettelsesprosesser. Vi besvarer med glede spørsmål fra Nmf-medlemmer om arbeid og lønn.
x

Hvert lokallag har minst én lokal arbeidslivsansvarlig. Sammen med en nasjonal arbeidslivsansvarlig utgjør alle de engasjerte arbeidslivsansvarlige i lokallagene «Nmfs arbeidslivskomité». Komiteen jobber sammen for bedre arbeids- og lønnsvilkår for medisinstudenter med og uten lisens på lokalt og nasjonalt nivå.

Lokalt jobber vi med

  • Infomøter om LIS1.
  • Infomøter om studentlisens.
  • Kurs i CV-skriving.
  • Besvare spørsmål fra Nmfs medlemmer om arbeid, lønn og LIS1.
  • Lokale forhandlinger om arbeidsvilkår og lønn for medisinstudenter.

Nasjonalt jobber vi med

  • Opprettelse av 200 flere LIS1-stillinger.
  • Forbedring av ansettelsesprosesser.
  • Nasjonale lønnsforhandlinger.
  • Politiske spørsmål knyttet til medisinstudenter.

Historien

Arbeidslivskomiteen ble opprettet i 2014 som et resultat av overgangen fra trekkbasert til søknadsbasert turnusordning. Siden den tid har vi fått gjennomslag for lønnskrav hos flere helseforetak, blitt inkludert i Legeforeningens forhandlingsprosesser og kommentert offisielle rapporter fra helsemyndighetene. Vi jobber kontinuerlig med å kartlegge utviklingen og utfordringer i arbeidsmarkedet for medisinstudenter.

Arbeidslivskomiteen 2020/2021

profilbilde
Nasjonal Arbeidslivsansvarlig 2021
Lene Dæhlin
x
Oslo
Kristina Skogseth Korsvik
x
Oslo
Leonore Wünsche
profilbilde
Bergen
Knut Søndenaa Kvåle
profilbilde
Bergen
Carmen Bjørg Gómez Svanes
profilbilde
Trondheim
Olivia Høegh-Omdal Paulsen
x
Tromsø
Linn Bordevich Johnsen
profilbilde
Tromsø
Cecilie Løkken
x
Utland
Abdi Abdikarim