Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Medisinstudenter i jobb

Arbeidslivskomiteen

Norsk medisinstudentforening er medisinstudentenes egen fagforening og arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Dette innebærer lønnsforhandlinger på vegne av studenter og interessepolitisk arbeid for å sikre både studenter og LIS1-legers rettigheter og vilkår i arbeidslivet.
x

Som Arbeidslivsansvarlige i Nmf jobber vi for å bedre arbeids- og lønnsvilkår for medisinstudenter og for å sikre gode ansettelsesprosesser. Vi besvarer med glede spørsmål fra Nmf-medlemmer om arbeid og lønn.
 
Hvert lokallag har minst én lokal arbeidslivsansvarlig. Sammen med en nasjonal arbeidslivsansvarlig utgjør alle de engasjerte arbeidslivsansvarlige i lokallagene «Nmfs arbeidslivskomité». Komiteen jobber sammen for bedre arbeids- og lønnsvilkår for medisinstudenter med og uten lisens på lokalt og nasjonalt nivå.

Lenker til digitale informasjonsmøter:

Kommer

Arbeidslivskomiteen 2020/2021

x
Nasjonal Arbeidslivsansvarlig 2021
Lene Dæhlin
x
Oslo
Kristina Skogseth Korsvik
x
Oslo
Leonore Wünsche
Knut Qvale Søndenaa
Bergen
Knut Qvale Søndenaa
Carmen Bjørg Gómez Svanes
Bergen
Carmen Bjørg Gómez Svanes
Bilde av Olivia Høgh Omdal Paulsen
Trondheim
Olivia Høegh-Omdal Paulsen
Urd Elinsdatter Svennevig
Trondheim
Urd Elinsdatter Svennevig
x
Tromsø
Linn Bordevich Johnsen
Cecilie Løkken
Tromsø
Cecilie Løkken
x
Utland
Abdi Abdikarim