Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Vi arbeider for medisinstudenters faglige, økonomiske og sosiale interesser

Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon og en underavdeling av Den norske legeforening. Vi er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter og kjemper daglig for at våre medlemmer skal ha best mulig vilkår under, men også etter, utdannelsen.

x

BLI MEDLEM

Som medlem får du bl.a.:

  • Gode bank- og forsikringsavtaler
  • Utvekslingsmuligheter
  • Journalkort
  • Magasinet Æsculap og Tidsskriftet
  • Juridisk bistand fra Legeforeningen
  • Rabatter på kurs i regi av Nmf
  • Rabatt hos bl.a. Norwegian og Gymo
  • Mulighet til å søke stipender gjennom Nmf og Legeforeningen
  • Og mye, mye mer – se her

Nå kan du også betale med x

Siste nyheter

Her finner du de siste, mest aktuelle sakene.