Hva hvis du ikke får LIS1?

Fortvilelsen kan være stor når man opplever at alle tilbudsrundene for LIS1-stillingene er gjennomført og man sitter igjen som en av de mange som ikke har fått tilbud om stilling. Hva gjør man da? Vi har her samlet noen tips til hva som kan være lurt å gjøre for å stille sterkere ved neste ansettelsesrunde. Listen er selvfølgelig ikke uttømmende.
 • Sjekk at du har sendt med alle vedlegg der det er avkrevd, at søknadene ikke inneholder skrivefeil eller at det ikke står ”Kjære Sykehuset Innlandet” i søknaden til St. Olavs hospital. Overraskende mange har denne type feil i søknaden som gjør at søknaden har blitt forkastet lenge før dine faktiske kvalifikasjoner vurdert.
 • Det som ofte skiller de mange kandidatene er korte og spissformulerte søknader. Særlig når sykehuset får velge mellom mange gode CV-er. Det teller da ekstra om motivasjonen for å jobbe på akkurat gitte sykehus, kommer klart frem.
 • Tenk gjennom om søknaden var skreddersydd til utlysningsteksten.
 • Få hjelp av medstudenter eller kollegaer til å lese søknaden, sørg for at den ikke bare ramser opp CV-en, men får frem hvordan tidligere erfaring gjør nettopp deg til en god kandidat.
 • Forsøke å skille deg fra andre søkere. Få frem det som gjør at de skal velge deg - fremhev individuelle karakteristikk inkl. språkferdigheter, bakgrunn, utenlandserfaring, forskning og verv som sine styrker, i tillegg til eventuell arbeidserfaring.
 • Husk å få med ulike kurs, verv, eventuelt praksis/utveksling i utlandet i løpet av studietiden og liknende. Dette er noe som er lett å glemme.
 • Tenkt på hva søknaden reflekterer. "kanskje..", "håper jeg kan..", "tror disse erfaringer..", sier noe annet enn "jeg vet jeg kan være..", "jeg kan tilby.." og "mine erfaringer har lært meg...".
 • Kontakt sykehusene og hør om muligheten for å høre om hvordan søknaden din ble vurdert. Sykehusene er ikke forpliktet til å oppgi denne informasjonen, men mange gjør det allikevel. Kanskje var du en av de som akkurat ikke nådde opp til intervju, kanskje var det manglende kvalifikasjoner eller andre ting som sykehuset kan opplyse om som kan hjelpe deg i neste runde.
 • Spør også gjerne om hvilket inntrykk du gjorde på intervju hvis du ble intervjuet, men ikke fikk jobb.
 • Ta kontakt med Yngre Legers Forening (ylf@legeforeningen.no) eller Norsk medisinstudentforening (lis1tilbakemeldinger@medisinstudent.no) dersom det har vært kritikkverdige forhold under intervju eller du mener du er blitt forbigått i ansettelsesprosessen.
 • Gå på Helsedirektoratets restetorg, rydd opp i eventuelle feil og mangler i CV og søknadstekst og søk aktuelle reststillinger.
 • På Restetorget er ofte fristene korte, og det trengs folk fort. Ekstra innsats rundt å spisse søknaden til søknadsteksten og gjøre deg godt kjent med arbeidsgiver og sykehuset/kommunen kan bære frukter.
 • Har du fått tilbakemelding at du trenger arbeidserfaring eller annen erfaring for å stille sterkere i neste runde er det lurt å jobbe målrettet for dette. Det er mange om beinet ved LIS1-vikariater og andre relevante stillinger, men bruk nettverket du har og tenkt bredt hvor du kan skaffe deg den erfaringen du eventuelt mangler. Kan du jobbe på sykehjem, helsestasjon, er det gatehospital, helsehjelp til papirløse eller behov for legearbeid i organisasjoner vil dette kunne være nyttig i videre arbeidssøking.