Tidsskriftet

Som innenlands medlem av Nmf får du tilsendt Tidsskrift for Den Norske Legeforening (normalpris for abonnement kr. 3 100,-).
Forsiden av Tidsskriftet 12 - 2022.JPG
Illustrasjonsfoto: Tidsskriftet

Tidsskriftet inneholder store mengder faglig stoff, og som medlem får du dette bladet gratis hjem til deg 18 ganger i året. I Tidsskriftet kan du lese om den nyeste forskningen, helsenyheter, nyttige pasientkasuistikker, nytt innenfor foreningen og mye mer.

På grunn av ustabil postgang i mange land – og dermed høy returfrekvens – sendes Tidsskriftet på papir ikke automatisk ut til norske medisinstudenter i utlandet. Men om du ønsker Tidsskriftet på papir til din utenlandsadresse, kan du bare gi beskjed, så blir den utsendt gratis til deg.

Husk å melde fra om eventuelle adresseendringer!