Prøv forskningsutveksling i sommerferien

Lurer du på om du skal rette utdanningen din inn mot forskning og ønsker å prøve dette ut før du søker forskerlinjen? Eller er du interessert i å se hvordan forskning foregår i andre land? Søk mellom 1. oktober og 1. november!
x

Som medlem i Nmf kan du gjennom vårt utvekslingsprogram, kombinere spennende forskning med interessante destinasjoner og få et nytt kontaktnett i hele verden samtidig. 

Hva er forskningsutveksling?

Forskningsutvekslingskomiteén hos oss arbeider fortløpende med å utvikle programtilbud til våre medlemmer. I programmene får du forskningsopphold i utlandet for å gi en introduksjon til forskningsarbeid, uavhengig av tidligere erfaring og hvor langt du er kommet i medisinstudiet. Vi tar også imot utenlandske medisinstudenter slik at de kan få tilsvarende tilbud i norske forskningsmiljø.

Gjennom våre forskningsprosjekter i en rekke land, ønsker vi å skape et engasjement og gi studentene innsikt i forskning på globale helsespørsmål. Med våre internasjonale avtaler vil vi legge til rette for at våre medlemmer danner profesjonelle og sosiale nettverk på tvers av landegrenser.  

Hvem kan dra på utveksling?

Tilbudet gjelder alle medlemmer i Nmf, du kan søke uavhengig av hvor langt du har kommet på studiet.