Utveksling for studenter gjennom internasjonalt partnerskap

Vi er medlem av International Federation of Medical Students' Association (IFMSA), verdens største studentorganisasjon med 130 medlemsorganisasjoner fra alle verdens regioner.

IFMSA arbeider i likhet med Nmf med områdene medisinsk grunnutdanning, global helse, seksuell og reproduktiv helse, helse- arbeidskraft og folkehelse, men på et internasjonalt nivå og i nettverk med samtlige medlemsforeninger. Den utvekslingen vi tilbyr våre medlemmer gjøres gjennom dette nettverket.  

IFMSA arrangerer to store internasjonale generalforsamlinger i året (GA), hvor samfunnsengasjerte medisinstudenter fra hele verden møtes for å diskutere globale helsespørsmål og hvilken politikk IFMSA skal føre. IFMSA tilbyr ulike kurs og opplæring innen spesifikke tema, men også kompetanseheving til rollen som tillitsvalgt. Ikke minst er dette en arena hvor man knytter kontakter med kollegaer i hele verden.

IFMSA gir våre medlemmer mulighet til å delta på globale helsekonferanser og ha praksis hos aktører som Røde Kors, WHO og andre FN- komiteer. 

Mer info om det finner du på IFMSA sitt nettsted og/eller ved å melde deg på vårt nyhetsbrev om global helse.

I mars og august arrangeres seminar hvor delegatene våre deltar, som organiseres av ”Standing committeé”. Disse komiteene har nettsider, maillister og facebookgrupper som du kan bli med i her.

Programmer 

IFMSA ønsker å strukturere samarbeid og oppfølging av ulike aktiviteter innen spesifikke tema og har derfor startet med Programmer. Disse tar for seg et spesifikt tema hver og knytter til seg aktiviteter relatert til dette. Programmene har egne ledere (directors) med ansvar for oppfølging og dokumentasjon av måloppnåelse på tvers av medlemsforeninger og hva man i helhet oppnår med arbeidet innen temaet.

Dette kvantifiserer mål i hele organisasjonen og basert på dette justeres og forbedres arbeidet ytterligere. Så langt er det vedtatt 18 programmet, informasjon om disse samt hvordan du registrerer programaktivitet, finner du i IFMSA Programs Toolkit (pdf).