Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Utveksling

Klinisk utveksling

1. oktober åpner søknadsskjema for utveksling med Nmf i perioden april 2022 til mars 2023. På klinisk utveksling blir du plassert på en sykehusavdeling i 4 uker hvor du følger en lege og opplever hvordan det er å jobbe på en avdeling i andre omstendigheter enn på norske sykehus. Klinisk utveksling er åpent for studenter som er ferdig med 5. semester til sommeren.

Hit kan du reise i 2022/2023

Spørsmål til utveksling

Lokale: