Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Utveksling

Klinisk utveksling

1. oktober åpner søknadsskjema for utveksling med Nmf i perioden mars 2021 til februar 2022. På klinisk utveksling blir du plassert på en sykehusavdeling i 4 uker hvor du følger en lege og opplever hvordan det er å jobbe på en avdeling i andre omstendigheter enn på norske sykehus. Klinisk utveksling er åpent for studenter som er ferdig med 5. semester til sommeren.
bilde

Hit kan du reise i 2021/2022

Spørsmål til utveksling

  • Nasjonalt klinisk utvekslingsansvarlig for innreisende studenter: Uswa Malik
  • Nasjonalt klinisk utvekslingsansvarlig for utreisende studenter: Jonas Bull Haugsøen

Lokale: