Klinisk utveksling

1. oktober åpner søknadsskjema for utveksling med Nmf i perioden april 2024 til mars 2025. Søknadsfristen er 1. november! På klinisk utveksling blir du plassert på en sykehusavdeling i 4 uker hvor du følger en lege og opplever hvordan det er å jobbe på en avdeling i andre omstendigheter enn på norske sykehus. Klinisk utveksling er åpent for studenter som er ferdig med 5. semester til sommeren.