Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Utvekslingshistorier

Line dro til Japan

Konnichiwa!

Som utenlandsfrelst medisinstudent var utvekslingsmuligheter en av hovedgrunnene til at jeg i utgangspunktet ble interessert i Nmf. Nå er jeg så heldig å være på forskingsutveksling i en av Japans største byer. Jeg har straks tilbrakt tre uker på nevropedriatrisk forskningsavdeling på Fukuoka University! Sammen med en annen IFMSA-student jobber jeg med identifisering av gener hos spedbarn.

Dagene går med til DNA-ekstrasjon, design av primere, tilpasning av PCR-protokoller (never ending project), samt DNA-sekvensiering og analyse. Denne utvekslingen har gitt meg et helt unikt innblikk i hvordan forskning og medisinstudiet er lagt opp i Japan...