Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

LIS1

Arbeidslivskomiteen

Norsk medisinstudentforening er medisinstudentenes egen fagforening og arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Dette innebærer lønnsforhandlinger på vegne av studenter og interessepolitisk arbeid for å sikre både studenter og LIS1-legers rettigheter og vilkår i arbeidslivet.
x

Som Arbeidslivsansvarlige i Nmf jobber vi for å bedre arbeids- og lønnsvilkår for medisinstudenter og for å sikre gode ansettelsesprosesser. Vi besvarer med glede spørsmål fra Nmf-medlemmer om arbeid og lønn.
 
Hvert lokallag har minst én lokal arbeidslivsansvarlig. Sammen med en nasjonal arbeidslivsansvarlig utgjør alle de engasjerte arbeidslivsansvarlige i lokallagene «Nmfs arbeidslivskomité». Komiteen jobber sammen for bedre arbeids- og lønnsvilkår for medisinstudenter med og uten lisens på lokalt og nasjonalt nivå.

Arbeidslivskomiteen 2021/2022

x
Nasjonal Arbeidslivsansvarlig 2021
Leonore Wünsche
Santhiya Pirapakaran
Oslo
Santhiya Pirapakaran
Ingrid Henninge Margrethe Efskind Baklund
Oslo
Ingrid Henninge Margrethe Efskind Baklund
Trond
Bergen
Trond August Flatås
Helene
Bergen
Helene Skaug
Urd Elinsdatter Svennevig
Trondheim
Urd Svennevig
Anna
Trondheim
Anna Fivelstad
x
Tromsø
Linn Bordevich Johnsen
Jens
Tromsø
Jens Kristian Auring
x
Utland
Abdi Abdikarim