Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Medisinstudiet

Grunnutdanningskomiteen

Grunnutdanningskomiteen har den medisinske grunnutdanningen som arbeidsfokus.
Helsepersonnel

Grunnutdanningskomitéen består av en nasjonal grunnutdanningsansvarlig og fire lokale grunnutdanningsansvarlige fra de medisinske fakultetene i Norge. Som komité jobber vi med relevante saker som angår medisinstudiet, som for eksempel å øke antall studieplasser i Norge etter anbefaling fra Grimstad rapporten og samarbeid med de lokale student demokratiene for å optimalisere grunnutdanningens innhold.  

Hvert år arrangerer grunnutdanningskomitéen grunnutdanningskonferansen (GUK). GUK er en arena hvor studenter fra ulike studiebyer, representanter fra fakultetene og studentdemokratiene og leger m.fl. møtes for å diskutere temaene for konferansen. Under finner du en oversikt og bakgrunnsinformasjon for sakene vi har fokusert på i året som har vært. 

Har du spørsmål angående den medisinske grunnutdanningen, ta gjerne kontakt med oss.

Hva grunnutdanningskomiteen skal jobbe med i 2021

Grunnutdanningskomiteen 2021/2022

x
Nasjonal Grunnutdanningsansvarlig 2022
Susanne Hatlevoll Myhre
Ronja
Oslo
Ronja Hallem
Jonas
Bergen
Jonas Hodneland Sundfjord
Nora
Trondheim
Nora Katla
Anna
Tromsø
Anna Härmä