Grunnutdanningskomiteen

Grunnutdanningskomiteen har den medisinske grunnutdanningen som arbeidsfokus.
Helsepersonnel

Grunnutdanningskomitéen består av en nasjonal grunnutdanningsansvarlig og fire lokale grunnutdanningsansvarlige fra de medisinske fakultetene i Norge. Som komité jobber vi med relevante saker som angår medisinstudiet, som for eksempel å øke antall studieplasser i Norge etter anbefaling fra Grimstad rapporten og samarbeid med de lokale student demokratiene for å optimalisere grunnutdanningens innhold.  

Hvert år arrangerer grunnutdanningskomitéen grunnutdanningskonferansen (GUK). GUK er en arena hvor studenter fra ulike studiebyer, representanter fra fakultetene og studentdemokratiene og leger m.fl. møtes for å diskutere temaene for konferansen. Under finner du en oversikt og bakgrunnsinformasjon for sakene vi har fokusert på i året som har vært. 

Har du spørsmål angående den medisinske grunnutdanningen, ta gjerne kontakt med oss.

Grunnutdanningskomiteen 2022/2023

x
Nasjonal Grunnutdanningsansvarlig 2022
Susanne Hatlevoll Myhre
profilbilde
Nasjonal Grunnutdanningsansvarlig 2023
Ayna Mousavi
profilbilde
Oslo
Ole Wanvik Haugen
profilbilde
Bergen
Styrk Garang
profilbilde
Trondheim
Eirik Engum
profilbilde
Tromsø
Emma Solheim