Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Medisinstudiet

Grunnutdanningskomiteen

Grunnutdanningskomiteen har den medisinske grunnutdanningen som arbeidsfokus.
x

Grunnutdanningskomiteen består av en nasjonal Grunnutdanningsansvarlig og fire lokale Grunnutdanningsansvarlige fra de medisinske fakultetene i Norge. Komiteen jobber sammen om relevante utdanningssaker for medisinstudenter, som for eksempel å øke antall studieplasser i Norge etter anbefaling fra Grimstad rapporten og samarbeid med de lokale student demokratiene for å optimalisere grunnutdanningens innhold.

Har du spørsmål angående den medisinske grunnutdanningen, ta gjerne kontakt med oss.

Hva grunnutdanningskomiteen skal jobbe med i 2021

Grunnutdanningskomiteen 2020/2021

x
Nasjonal Grunnutdanningsansvarlig 2021
Ingrid Osland Lexow
x
Oslo
Susanne Hatlevoll Myhre
Stig
Trondheim
Stig Erlend Almåsbakk
Christoffer Drabløs Velde
Bergen
Christoffer Drabløs Velde
Pia Bondø
Tromsø
Pia Bondø