Studere medisin i utlandet

Medisinstudiet er et krevende og utfordrende studie, men mest av alt lærerikt, spennende og interessant. Profesjonsstudiet i medisin er et heltidsstudium over 6 år.
Bilde av Praha
Du kan studere medisin i Praha.

I løpet av disse årene lærer du om hva sykdommer kommer av og hvordan du kan forebygge, diagnostisere og behandle pasienter. Du vil opparbeide deg grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør deg i stand til å arbeide som lege i og utenfor sykehus. En lege kan jobbe på alle nivåer i helsetjenesten, også innen forskning, undervisning og administrasjon.

For å kalle deg lege må du ha autorisasjon, noe som innvilges av Helsedirektoratet.

Mer enn 30 prosent av norske leger har medisinsk embetseksamen fra et utenlandsk universitet. Å være medisinstudent i utlandet vil gi deg sjansen til å få oppleve en ny kultur og et nytt land, være en del av et mindre og sammensveiset miljø og erfare et nytt helsesystem.

Her er det vanlig å studere medisin i utlandet (tallet i parentes er antall studenter som fikk støtte av Lånekassen):

 • Polen (1206)
 • Ungarn (520)
 • Slovakia (468)
 • Danmark (368)
 • Tsjekkia (211)
 • Latvia (144)
 • Kroatia (37)
 • Sverige (27) 

Andre land

 • Australia
 • Belgia
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Irland
 • Island
 • Italia
 • Nederland
 • Spania
 • Storbritannia
 • Tyskland
 • USA
 • Østerrike

Opptak til medisinstudiene

Opptakskravene til medisinstudier varierer mellom ulike land og læresteder, både i og utenfor EU/EØS. Ofte må man ha realfag f.eks biologi, kjemi og fysikk. Til flere læresteder vil man også måtte ta en opptaksprøve. De fleste nordmenn studerer medisin i EU/EØS. Dette skyldes et studieforløp som ligner mer på det norske, og det er enklere å få autorisasjon ved endt studieforløp.

Autorisasjon

For å kunne jobbe som lege i Norge trenger man autorisasjon fra Helsedirektoratet. Regelverket kan endre seg, og det er det regelverket som finnes når du er ferdig som vil gjelde, ikke det som gjaldt da du startet på ditt studie. Som student er du ansvarlig for å følge med på regelverk og endringer som skjer underveis.

Utdanning fra land med obligatorisk praktisk tjeneste etter medisinsk eksamen

(Kilde helsedirektoratet.no)

Har du utdanning fra et av landene under må du gjennomføre praktisk tjeneste som er nødvendig for å få autorisasjon i utdanningslandet før du kan søke autorisasjon i Norge. Alternativt kan du fram til 31. desember 2018 få LIS1-lisens for å gjennomføre praktisk tjeneste (tidligere turnus, nå LIS1) i Norge. Se spesialistutdanning for leger for mer informasjon og for å søke ledige LIS1-stillinger. Land dette gjelder er: 

 • Danmark
 • Irland
 • Island
 • Italia
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Portugal
 • Storbritannia
 • Sverige

Medisinutdanning i Polen

Norge og Polen undertegnet i september 2016 en felles erklæring om at norske medisin- og tannlegestudenter i Polen vil få godkjent utdanningen sin i Norge. Les mer om avtalen om «Autorisasjon til leger og tannleger utdannet i Polen» 

For søkerne som er uteksaminert etter september 2016 benytter Helsedirektoratet seg av et samlesertifikat utstedt av polske helsemyndigheter. Disse trenger dermed ikke å fremlegge personlig sertifikat i tillegg til diplom. Søkerne som er uteksaminert før september 2016 må fremlegge et personlig sertifikat utstedt av polske helsemyndigheter i tillegg til diplom (Kilde: regjeringen.no).

Enigheten mellom Polen og Norge regulerer kun godkjenning mellom Norge og Polen. Hvorvidt en godkjenning i Norge gitt på bakgrunn av denne enigheten vil danne grunnlag for godkjenning i de øvrige EØS landene, vil være opp til de andre landene å vurdere.