Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Tillitsvalgte

Bli tillitsvalgt

Som tillitsvalgt i Nmf kan du engasjere deg i flere aspekter innenfor medisinsk utdanning, helsepolitikk og global helse. Dessuten møter du mange andre engasjerte mennesker.
x
Nasjonale tillitsvalgte i Nmf for 2018

Om du ønsker å forme politikken til Nmf, skape gode prosjekter, hjelpe dine medstudenter og andre, eller bidra på andre måter kan du søke et av våre verv.

Lokalt

Nmf har 5 lokallag – Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Utland. Hvert lokallag avholder årsmøte på starten av studieåret. De vil i forkant dele informasjon om vervene (som regel på sosiale medier) og spre informasjon om møtet. Følg med på ditt studiested eller ta kontakt med ditt lokallag for mer informasjon. Vervene i lokallagene følger studieåret, og går fra høst til høst.

Hvordan stille til valg?

Det er mulig å sende kandidatur til valgkomiteene i de ulike lokallagene i forkant av møtet. Valgkomiteene går gjennom alle innsendte kandidaturer og gjør klar en innstilling før møtet. Det er også mulig å stille til valg på møtet. Det kan være lurt å forberede en kort appell.

Opplæring

Etter årsmøtet arrangerer lokallagene Tvk2 (tillitsvalgtkurs 2) for overgang mellom gammel og ny vervsinnehaver. I oktober arrangeres Tvk3. Her samles alle tillitsvalgte fra både inn- og utland for mer informasjon om det å være tillitsvalgt i Nmf, samt spesifikk vervsopplæring i de fleste verv med de nasjonale tillitsvalgte. I tillegg er det en god anledning til å bli kjent med tillitsvalgte fra andre studiesteder.

Spørsmål?

De tillitsvalgte i lokallagene svarer mer enn gjerne på spørsmål om Nmf, hvordan man stiller til valg og mye, mye annet. Du finner kontaktinformasjon på sidene det er linket til rett over her.

Nasjonalt

De nasjonale vervene følger kalenderåret. Valget foregår på Valgmøtet som arrangeres i forbindelse med Tvk3 i oktober. Vervene utlyses i forkant av møtet. Tidligere erfaring som tillitsvalgt i Nmf er ikke et krav for å stille til valg, men det er en fordel.

Hvordan stille til valg?

Kandidatur sendes til valgkomiteen. Kandidaturer som mottas før fristen gjennomgås, og valgkomiteen gjennomfører intervjuer med kandidatene. De kommer så med sin innstilling i forkant av Valgmøtet. Det er også mulig å stille til valg på Valgmøtet. Her bør en forberede en appell, samt tenke litt gjennom hvilke spørsmål som kan komme fra salen og hva en vil svare på disse.

Opplæring

Perioden mellom valget og overtakelse av verv på nyåret brukes til opplæring. Mye av dette foregår gjerne digitalt, da det ikke er alltid gammel og ny vervsinnehaver studerer samme sted. I desember arrangeres en overgangshelg i Oslo med avtroppende og påtroppende Nasjonalt styre og nasjonale tillitsvalgte. Her får man informasjon om Legeforeningen, samt opplæring i sitt verv.

Lurer du på noe om et verv?

Ta kontakt med den aktuelle tillitsvalgte. Du finner en oversikt her.

Vervsbeskrivelser

I dette dokumentet finner du beskrivelser av de nasjonale vervene.