Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Tillitsvalgte

Bli tillitsvalgt

Som tillitsvalgt i Nmf kan du engasjere deg i flere aspekter innenfor medisinsk utdanning, helsepolitikk og global helse. Dessuten møter du mange andre engasjerte mennesker.
x
Nasjonale tillitsvalgte i Nmf for 2018

Om du ønsker å forme politikken til Nmf, skape gode prosjekter, hjelpe dine medstudenter og andre, eller bidra på andre måter kan du søke et av våre verv.

Lokalt

Nmf har 5 lokallag – TromsøTrondheimBergenOslo og Utland. Hvert lokallag avholder årsmøte på starten av studieåret. De vil i forkant dele informasjon om vervene (som regel på sosiale medier) og spre informasjon om møtet. Følg med på ditt studiested eller ta kontakt med ditt lokallag for mer informasjon. Vervene i lokallagene følger studieåret, og går fra høst til høst.

Nasjonalt

De nasjonale vervene følger kalenderåret. Valget foregår på Valgmøtet som arrangeres i forbindelse med Tvk3 i oktober. Vervene utlyses i forkant av møtet. Tidligere erfaring som tillitsvalgt i Nmf er ikke et krav for å stille til valg, men det er en fordel.

Spørsmål?

De tillitsvalgte i lokallagene svarer mer enn gjerne på spørsmål om Nmf, hvordan man stiller til valg og mye, mye annet. Du finner kontaktinformasjon her