Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

For tillitsvalgte

Nasjonale styremøter

Saker som ønskes behandlet av nasjonalt styre kan sendes til leder@medisinstudent.no for vurdering. Alle medlemmer og foreningsledd har anledning til å sende inn saker. Vi behandler innsendte saker ca. 1 gang per måned.