Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

For tillitsvalgte

Nasjonale styremøter

Nasjonale styremøter

Saker som ønskes behandlet kan sendes til leder@medisinstudent.no for vurdering. Vi behandler eventueltsaker til sist i hvert møte.