Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

For tillitsvalgte

Skjema for reiseregning og  refusjon

Skjemaer for utfylling finner du i excel-format under.