Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Utland

Studere medisin i Nederland

I Nederland finnes det norske medisinstudenter ved tre universiteter, men dessverre ingen kontaktpersoner.

Det er registrert norske medisinstudenter ved følgende universiteter: