Studere medisin i Poznan

Land: Polen
Studieby: Poznan
Navn på universitetet: Poznan University of Medical Sciences
Fontene og bygning i Poznan
Foto: Margarita Sildelid, Julie Bokneberg og Nils Fredrik Holmberg

Ta gjerne kontakt med oss!

Lurer du på noe mer eller ønsker å få nærmere innblikk ​i studiehverdagen? Ta kontakt og snakk med en av våre utenlandsstudenter!