Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Polen

Studere medisin i Poznan

Land: Polen
Studieby: Poznan
Navn på universitetet: Poznan University of Medical Sciences
Fontene og bygning i Poznan
Foto: Margarita Sildelid, Julie Bokneberg og Nils Fredrik Holmberg

Poznan

I Poznan går medisinstudiet over seks år, og det undervises på engelsk. På det seksårige programmet er studiet delt inn i en preklinisk del de første tre årene, før man har klinisk undervisning de tre siste. Det siste semesteret i sjette klasse er en praksisdel, som man også kan ta i Norge. Etter disse seks årene er man godkjent lege, og kan søke om LIS1 i Norge.

Man er ca 60 stykker på trinnet. Man deles inn i grupper på 15-20 stykker når man har seminarer eller labarbeid. Når man har klinisk undervisning deles man inn i grupper på fem-seks stykker som følger en lege.

Man søker med karakterene man har i fysikk, kjemi, biologi og internasjonal engelsk. Deretter blir man tatt inn til intervju og opptaksprøve som er avgjørende for om man kommer inn.