Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Utland

Studere medisin i Storbritannia

Per nå har vi ingen oversikt over norske medisinstudenter i Storbritannia.