Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Legeforeningens oppfølging av Stortingsmelding 26 (2014-2015)-

Sammen for en bedre primærhelsetjeneste-1.jpg