Allmennlegeforeningen

Krisen i fastlegeordningen

Her finner du viktig informasjon og oppdateringer om arbeidet med krisen i fastlegeordningen 

Fastlegeordningen renner ut mellom fingrene våre

Vårt digitale medlemsmagasin

Logoen til medlemsmagasinet fastlegen.no

Derfor er jeg lege...