Allmennlegeforeningen

COVID-19

Her finner du viktig informasjon og oppdateringer om arbeidet med COVID-19. 
På denne siden finner du nyheter fra Allmennlegeforeningen og Legeforeningens oversikt over svar på spørsmål som ofte blir stilt. Situasjonen har endret seg raskt de siste dagene, og vi må forvente at det daglig vil skje endringer. Følg derfor med på medlemsbrevene fra allmennlegenes innsatsgruppe COVID-19 som du også finner her.

Bilde av koronaviruset

Allmennlegeforeningen (AF) er allmennlegenes yrkesforening

styret september 2020.jpg

Styret i AF 2019-2021. 

Fra venstre: Tor Magne Johnsen, Marit Tuv, Kirsten Rokstad, Nils Kristian Klev (leder), Dragan Zerajic, Marit Karlsen, Peter Christersson og Ivar Halvorsen (nestleder)

Vår oppgave er å arbeide for gode rammebetingelser for allmennmedisinsk arbeid, bl.a. lønns- og arbeidsvilkår og arbeid med organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten.

Vår faglige søsterforening Norsk forening for allmennmedisin (NFA)  arbeider med å utvikle faget allmennmedisin, herunder grunn-, videre- og etterutdanning, forskning.

Vårt digitale medlemsmagasin

Logoen til medlemsmagasinet fastlegen.no

Derfor er jeg lege...