Allmennlegeforeningen

Dokumenter og rapporter

Tillit, trygghet og tilgjengelighet

Vi vil med denne rapporten bidra til en bedre kommunehelsetjeneste. Veien dit går gjennom styrking og videreutvikling av faget allmennmedisin og fastlegeordningen.

TILLIT - TRYGGHET - TILGJENGELIGHET2.jpg