Trusler og vold på legekontoret

Rapporten søker svar på hvordan det kan forebygges at leger og legers medarbeidere blir utsatt for trusler og vold? Hvordan kan man best håndtere situasjonen hvis en selv, ens familie, noen av legekontorets ansatte eller andre som oppholder seg på legekontoret er blitt utsatt for vold eller trusler?