Allmennlegeforeningen

Medlemsbrev

Medlemsbrev 13/2018

Onsdag 5. desember 2018 markerer vi fastlegedagen
i hele landet!

Alle trenger fastlegenFastlegedagen skal være en markering, et stunt, for å skape blest om hvor viktig fastlegeordningen er og hvor stolte vi er over yrket vårt!

Det er planlagt flere markeringer, blant annet utdeling av buttons og bærenett, innlegg, animasjon og film på ulike plattformer. Fastlegene får tilsendt våre nye buttons noen dager før og oppfordres til å bruke dem, sammen med kolleger, for å markere fastlegedagen.

Vi oppfordrer alle til å poste bilder av seg selv med buttons på sosiale medier og bruke hashtaggen #Alletrengerfastlegen denne dagen. Det er laget en egen profilramme på Facebook som du og alle du kjenner oppfordres til å bruke på profilbilder. Skap gjerne oppmerksomhet om dagen på ditt kontor med gode kreative forslag.

Det vil også være en fastlegekonferanse hos Helsedirektoratet 5. desember, der helseministeren, KS og deler av sentralstyret vil være til stede. Vårt mål er at alle til stede skal ha på seg en button den dagen og markere fastlegedagen sammen med oss.

Vi sender snart ut enda mer informasjon om fastlegedagen og tips til dere som har lyst til å skape ekstra oppmerksomhet i lokalpressen. Vi vil sende informasjon om våre budskap våre tillitsvalgte. Følg også med på Fastlegen.no 

Partssammensatt arbeidsgruppe for å kartlegge omfanget av oppgaver av varig karakter som ikke tidligere er kompensert

Som dere alle er kjent med ble Legeforeningen og staten enige om årets normaltariffoppgjør 1. oktober. I protokollen som avsluttet bruddet framgår det at det er enighet om at oppgavemengden har blitt for stor, at det trengs flere fastleger, at listelengdene må ned og at nedgang i listelengde skal kompenseres økonomisk. 

Legeforeningen og staten ble også enige om å sette ned en partssammensatt arbeidsgruppe for å kartlegge omfanget av oppgaver av varig karakter som ikke tidligere er kompensert. Arbeidet skal ferdigstilles innen 1. mars 2019, vil være helt sentral for normaltarifforhandlingene for 2019. 

Fra Legeforeningen deltar følgende personer i arbeidsgruppen: Torgeir Hoff Skavøy (styremedlem i Allmennlegeforeningen), Ståle Sagabråten (nestleder i Norsk forening for allmennmedisin), Pål Alm-Kruse (avdeling for jus og arbeidsliv) og Espen Slettmyr (avdeling for jus og arbeidsliv). 

For at kartleggingen skal bli så god som mulig, har også Legeforeningen knyttet til seg en ressursgruppe av personer med innsikt i utfordringene med fastlegeordningen, og som kan bidra med konkrete erfaringer og innspill til Legeforeningens representanter i arbeidsgruppen. Ressursgruppa består av disse: Tor Magne Johnsen, Marit Tuv, Marit Karlsen, Tom Willy Christiansen, Gisle Roksund og Nina Wiggen.

Møte i referansegruppen for evaluering av fastlegeordningen

Stortinget har besluttet at fastlegeordningen skal evalueres, og evalueringenskal gjennomføres av Ernst & Young, i samarbeid med Vista Analyse.

Evalueringen skal gjennomføres i perioden september 2018 august 2019, med levering av sluttrapport innen 1. september 2019. Legeforeningen er invitert til å sitte i en referansegruppe som skal følge arbeidet. Formålet med referansegruppen er å sikre at evaluator (Ernst & Young) har en faggruppe tilgjengelig for diskusjon og sparring i gjennomføringen. Referansegruppen skal bidra til at evalueringen er forankret i målene som er satt for gjennomføringen, og besvarer oppdragsgivers og interessentenes intensjoner medevalueringen.

Det har vært avholdt første møte i referansegruppen for evaluering av fastlegeordningen. Fra Legeforeningen deltar Kirsten Rokstad (AF), Petter Brelin (NFA), Ole Johan Bakke (LSA) og Aadel Heilemann (avdeling for jus og arbeidsliv). 

Rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen 


Legeforeningen har sagt opp rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen om allmennlegepraksis i fastlegeordningen. Det blir forhandlinger våren 2019, parallelt med normaltariff-forhandlingene. Målet er å se statsavtalen og rammeavtalen under ett, og vi tar ikke stilling til rammeavtalen før vi vet resultatet av normaltariff-forhandlingene.
Har du innspill til disse forhandlingene kan du sende dette til af@legeforeningen.no 

Veien videre 

Staten og Legeforeningen er enige om at oppgavemengden er blitt for stor, at det er nødvendig å få på plass flere fastleger, få ned pasientlistene og at fastlegene skal kompenseres økonomisk for reduksjon av listelengden. Disse forpliktende tiltakene vil bidra til at fastlegene får mer tid til pasientene og styrke rekrutteringen og stabiliseringen av erfarne leger. Selv om vi endelig har fått gehør for krisen hos helseministeren med klare forpliktelser, er kampen på ingen måte over. Arbeidsmengden er fremdeles like stor for fastleger landet over. Det haster med tiltak for å sørge for at erfarne kolleger ikke slutter, og for å styrke rekrutteringen inn i yrket. Det er imidlertid viktig at vi som forening ikke setter i gang til tiltak som svekker oppfatningen av oss som seriøse forhandlings- og samarbeidspartnere. Allmennlegeforeningen og Legeforeningen jobber altså med både ulike kortsiktige og langsiktige tiltak for å redde fastlegeordningen.

Vi gir oss ikke, og vi må stå sammen videre for å redde fastlegeordningen for pasientene våre og for alle dere fastleger som står på hver dag. 

 

 

Vennlig hilsen
Tom Ole Øren
Leder Allmennlegeforeningen

Følg Allmennlegeforeningen på Facebook!