Medlemsbrev 8. august 2019

Kjære medlem og kollega i Allmennlegeforeningen!
Kjære kolleger, jeg håper dere har hatt en fin sommer hvor batteriene er ladet til ny innsats for pasientene og fastlegeordningens framtid. Det har i sommer også vært stor mediedekning av fastlegesitasjonen og flere pasienter mister sin fastlege på grunn av rekrutteringssvikten som fortsetter.

header.jpg

Evalueringen av fastlegeordningen
For ett år siden bestemte Stortinget at fastlegeordningen skulle evalueres. Etter oppdrag fra Helsedirektoratet utfører Ernst og Yung  (EY) i samarbeid med Vista evalueringen av fastlegene. Hovedelementene i evalueringen er:

1.       Fastlegenes arbeidssituasjon og rammebetingelser

2.       Kommunenes rolle og hvordan de forvalter sørge for-ansvaret

3.       Samarbeidspartneres vurdering av samarbeidet med fastlegene

4.       Fastlegenes vurdering av samarbeidet med andre tjenester.

En bredt sammensatt referansegruppe fra KS, Pasientombud, Sykepleieforbundet og Legeforeningen har ca en gang i måneden fra januar av fulgt arbeidet på tett hold. Styremedlem Kirsten Rokstad har vært AF sin representant i dette arbeidet. Siste evalueringsdag var 6. august 2019,  og Allmennlegeforeningen håper at resultatene som kommer ut av undersøkelsen, gir et godt og riktig bilde av fastlegens arbeidsdager, mulighetsrommet for bedre samhandling og behovet  for kortere lister. Både metodevalg og analysene er blitt justert i tråd med våre anbefalinger. Stor takk til alle dere fastleger som har vært med på både spørreundersøkelsen som var tidkrevende, og til alle som sa seg villig til dybdeintervjuene. Det har vært av uvurderlig betydning.

Folkehelseinstituttet gjennomfører en undersøkelse av brukeres erfaringer med fastlegeordningen og ev. deres vurdering av resultat av behandlingen/oppfølgingen de har fått hos sin fastlege.

Sluttrapporten skal foreligge 1. september 2019.

forstørrelsesglass.jpg

Forhandlinger med KS
Legeforeningen sa opp rammeavtalen (ASA 4310) med KS i våres og ønsket å føre forhandlingen parallelt med normaltariffoppgjøret. Vi opplever at dette hadde en positiv effekt på resultatet i årets normaltariffoppgjør, men det gjenstår fortsatt en del før vi kan komme til enighet med KS om ny rammeavtale. Det har vært konstruktive forhandlinger, men vi ble ikke ferdige før ferien.  Partene er derfor enige om å fortsette forhandlingene nå i august og har avtalt nye forhandlingsdager. 

Særavtalen (SFS 2305) reforhandles høsten 2019.

Delegasjonen for særavtaleforhandlnigen er oppnevnt. Nils Kristian Klev og Tor Magne Johnsen er AFs representanter. Det er fortsatt mulig å komme med innspill til AF, som vil ta det med seg i det videre forhandlingsarbeidet.

Send innspillene til af@legeforeningen.no innen 8. september. Det er lagt opp til forhandlingsdager i november og desember. 

forhandlinger

Arendalsuka
Tradisjonen tro er Legeforeningen sterkt til stede under årets Arendalsuke

Arendalsuka finner sted fra 12. til 17. august, og samler aktører innen politikk, media, organisasjon- og næringsliv, og akademia, til en møteplass for diskusjon om ulike samfunnsaktuelle temaer. Legeforeningen skal bidra til gode diskusjoner om en rekke temaer, deriblant fastlegeordningen og videreutvikling av helsetjenestene.

På morgenen tirsdag 13. august sitter Marit Hermansen i panelet under KS-arrangementet, Vil fastlegeordningen leve i 2025?. KS har gitt Agenda Kaupang i oppgave å utarbeide scenarier om mulige retninger for fremtidens fastlegeordning. Blant deltagerne er helse- og omsorgsminister, Bent Høie (H).

Senere samme dag er Den store helsedebatten i regi av Dagens Medisin, der tema er fastlegekrisen og hvordan den påvirker hele helsetjenesten. Marit Hermansen møter igjen Bent Høie til debatt, i tillegg til Sylvi Listhaug, eldre- og folkehelseminister (FrP), Tuva Moflag, stortingsrepresentant for Ap, og Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson for Sp.

Torsdag 15. august stiller Nils Kristian Klev, påtroppende leder i Allmennlegeforeningen, i debatten Pasientens digitale hverdag – når helsetjenesten flytter inn i hjemmet. Debatten arrangeres av Siemens Healthineers og IKT Norge.

Ukens avsluttende debatt om fastlegeordningen arrangeres torsdag ettermiddag av Pensjonistforbundet og Legeforeningen. Fastlegeordningen er under press og søkelyset rettes mot hvordan dette påvirker de eldre. Nils Kristian Klev deltar fra Legeforeningen.

Fullstendig program over alle helserelaterte debatter finnes her.

Her kan du lese mer.  
Du kan også følge Legeforeningen på Twitter, Facebook og Instagram gjennom hele Arendalsuka.

Arendal kommune byvåpen

Kommune- og fylkesvalg 2019
Mandag 9. september er det kommune- og fylkestingsvalg i Norge, og vi har tidligere sendt en del informasjon (informasjonspakke) til lokalforeningslederne og sender også nå mer informasjon til våre AF-tillitsvalgte om valgkampen. Dette er informasjon og fakta om fastlegesituasjonen som kan brukes i valgkampen ved behov og ved kontakt med media. Flere lokalforeninger har signalisert at de ønsker å arrangere debattmøter i valgkampen. Det er fortsatt viktig å jobbe med lokale forhold i kommunen du jobber, og vi jobber selvsagt sentralt med nasjonale utfordringer og bistår lokale.

Jeg minner også om vår utviklingsplan for fastlegeordningen (kort og lang versjon) som inneholder mye viktig politikk, og forslag til løsninger på våre utfordringer.
Du finner utviklingsplanen her

Her finner du Legeforeningens ti hovedtiltak for en fremtidsrettet og bærekraftig fastlegeordning. Bruk den gjerne på ALU-møter og SU-møter, samt i dialog med kommunens politikere og administrasjon.

Vi legger også ved Legeforeningens tiltak for økt rekruttering og stabilisering i fastlegeordningen

valg - folk stemmer

Jeg ønsker medlemmene våre en fortsatt god sommer, og høstens valgkamp blir spennende. Vi har oppnådd en partipolitisk enighet om å bevare fastlegeordningen, og nå er det viktig at vi påvirker valgkampen så godt vi kan slik at dette ikke kun blir tomme ord og ingen konkret handling. Godt valg!

Tom Ole 200.jpg

Vennlig hilsen
Tom Ole Øren
Leder Allmennlegeforeningenfooter.jpg