Medlemsbrev 11. juni 2019

Jordbær

Header-Allmennlegeforeningen.jpg

Nytt sentralstyre

Nils-Kristian-og-Marit-686.jpg
På landsstyremøtet onsdag 5. juni ble Marit Hermansen gjenvalgt som president i Legeforeningen for perioden 1. september 2019 til 31. august 2021.

Nils Kristian Klev og Marit Karlsen som er henholdsvis leder og styremedlem i det nye styret i Allmennlegeforeningen fra 1. september, ble også valgt inn sentralstyret.

Nils Kristian Klev er i dag nestleder i Allmennlegeforeningen, og er ny leder av AF fra 1. september 2019. Klev er fastlege i Røyken.

Marit Karlsen er førstelandsråd i Finnmark, og styremedlem i AF fra 1. september 2019. Karlsen er fastlege i Kautokeino.

Forhandlingene om normaltariffen og rammeavtalen for fastlegeordningen fortsetter

arbeidsgruppe
Forhandlingene om normaltariffen og rammeavtalen for fastlegeordningen i KS-området pågår nå for fullt.

Oppstarten av forhandlingene i begge forhandlingsløp har vært konstruktive, men svært krevende. Legeforeningen er opptatt av at myndighetene har ansvaret for å sikre stabilitet og rekruttering til fastlegeordningen, også helt til evalueringen og handlingsplanen foreligger.

Forhandlingene må ferdigstilles innen utgangen av juni.

Les mer om forhandlingene på fastlegen.no.

Vedlagt brev har vi sendt til HOD i dag vedrørende supervisjon. Vi krever lønn/honorering for supervisjon i forhandlingene.

Legeforeningen saksøker staten i Legelisten.no-saken

paragraf
Personvernnemnda bestemte tidligere i år at Legelisten kan publisere pasienters vurderinger av leger på nett. Dette uten at leger kan reservere seg. Legeforeningen har nå sendt staten et varsel om at vi vil gå rettens vei i Legelisten-saken.

Les mer om saken her


Viktig vedtak på landsstyremøtet

Prosent grønn.jpg
På landsstyremøtet ble det fattet et viktig vedtak om lånefondet for å bedre forholdene for unge næringsdrivende leger.

Fastlegeordningen er i krise og Legeforeningen har engasjert seg sterkt i å bedre forholdene for fastlegene. For unge leger er etableringskostnaden et hinder for å komme i gang med egen praksis.

Under behandlingen av budsjettet for 2020 ble det vedtatt at rentesatsen på Lånefond for privat legepraksis reduseres slik at den enhver tid samsvarer med normrenten for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver. Utgjør p.t. 2, 1 %.

Legespesialister.no

Logo
Legespesialister.no er Norges mest komplette oversikt over praktiserende spesialister laget av Tidsskriftet i samarbeid med Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL).

Formålet med nettsiden er at blant annet fastleger skal ha en side med oversikt over alle praktiserende spesialister, og søke etter spesialister både med og uten avtale til sine pasienter. Spesialist-oversiktene fastlegene bruker i dag gir kun adresse og telefonnummer. Legespesialister.no vil gi en brukervennlig løsning med søk på spesialitet, fylke, særlig kompetanse og utstyr.

Spesialistene kan velge om de ønsker en gratis basisoppføring med noen begrensninger, eller en betalt oppføring der de i tillegg kan markedsføre sin spesialkompetanse, utstyret de har og prosedyrer/behandlinger som kan gjennomføres av spesialisten.

Privatpersoner med henvisning fra fastlege, helseforsikring eller som kan betale full pris, kan også finne spesialist her.

 

Tom Ole november 17.jpg

Vennlig hilsen
Tom Ole Øren
Leder Allmennlegeforeningen


Følg Allmennlegeforeningen på Facebook!

Footer-Allmennlegeforeningen_leder%20Tom%20Ole.jpg