Medlemsbrev nr 14 Fastlegedagen

Medlemsbrev nr. 14/2018 - Fastlegedagen

Fastlegedagen  5. desember!

buttons

I november lanserte Legeforeningen en egen animasjon om utviklingen i rekrutteringen av fastleger på sosiale medier. Animasjonen, basert på Legeforeningens ferske kartlegging, viser en klar forverring i landets ti største kommuner. Samtidig ser vi at erfarne leger slutter.

Vi har også en egen video, «Buss for fastlege». Filmen viser, på en spisset måte, hva som skjer når pasienter må ta buss til nære og fjerne kommuner for å få tilgang på fastlege. Her benyttes humor og – ikke minst – pasientperspektivet som viktige virkemidler. 

Vårt mål er at animasjonen og videoen skal få befolkningens oppmerksomhet og skape ytterligere forståelse for problemene i fastlegeordningen.  Nå som kriseforståelsen er etablert er det viktig å balansere utfordringene i fastlegeordningen, med en tydelig markering av den sterke yrkesstoltheten som er i fastlegekorpset. Allmennmedisin er et spennende og fremtidsrettet fag.

Denne prosessen starter vi nå med å markere en fastlegedag  5. desember. Vi har produsert buttons som er sendt   til alle medlemmer. Budskapene er «Slå ring om fastlegeordningen» og «Alle trenger fastlegen». Du har kanskje allerede sett de i sosiale medier. Vi oppfordrer alle til å bære button på legekontoret denne dagen. Legge ut bilder på sosiale medier. Ønsker du at vi skal legge bilde på AFs Instagramside kan du sende en e-post til af@legeforeningen.no. Tagg med #fastlegedagen og #alletrengerfastlegen. Vi ønsker at fastlegene skal være synlige denne dagen!

Den nasjonale fastlegekonferansen arrangeres også den 5. desember. Vi vil derfor benytte anledningen til å få relevante helseaktører til å figurere i sosiale medier med buttons, inkludert helsekomiteen på Stortinget – og helseministeren.

I dagene frem mot fastlegedagen, vil mindre videoer med hilsener fra helsepolitikere på Stortinget slippes på Facebook. På selve dagen, altså 5. desember, har vi fått helseministeren til å komme med en personlig hilsen til landets fastleger.

Plakat

plakat

Her kan du laste ned plakaten i Pdf format.

Legeforeningen har laget en plakat i forbindelse med Fastlegedagen 5. desember.  Plakaten ligger ved dette medlemsbrevet. Det er fint om dere kan skrive ut plakaten og henge den opp på venteværelset, og/eller bruke den på hjemmesidene deres. Den vil også vises på "hvilepuls" onsdag 5. desember. Hvis dere bruker et annet system til informasjonsskjermen er det fint om dere kan legge det ut selv, eller sende plakaten til den som ordner dette for dere.

Buttons får dere i posten. Fint om alle tar de på seg denne dagen.

Alle tillitsvalgte får også tilsendt egen informasjon til bruk i medier.

Profilramme på Facebook

profilramme

 

 

 

 

 

Torsdag 29. november lanserer Legeforeningen en profilramme på Facebook med mottoet "Alle trenger fastlegen". Det er fint om de av dere som er på Facebook kan gå inn på Legeforeningens Facebookside og ta rammen i bruk. 

Tom Ole Øren

Vennlig hilsen
Tom Ole Øren
Leder Allmennlegeforeningen