Allmennlegeforeningen

Medlemsbrev

Medlemsbrev nr. 9/2018 Invitasjon til prosjekt om sykmelding i allmennpraksis

Kjære kollega, kunne du tenke deg å bruke din smågruppe til to møter om sykmelding?
11. oktober 2018

Foreningen har et unikt tilbud gjennom et prosjekt vi samarbeider med myndighetene om.   En av dere i smågruppen, som tar et ansvar for gjennomføringen, vil få et 8 timers godkjent kurs i trygdemedisin som forberedelse til møtene (dekket praksiskompensasjonen for denne dagen). Dere andre vil, ved gjennomføring av smågruppen og deltagelse i fokusgruppe før og etter gjennomføringen (ca. 45 min), få et honorar tilsvarende en dags praksiskompensasjon – for tiden kr 8160,-.

Legeforeningen og Allmennlegeforeningen har siden 2009 samarbeidet med Helsedirektoratet og NAV om å utvikle faglige hjelpemidler for sykmeldingarbeidet.

Det dreier seg om:

  • faglig veileder for sykmelder med
  • en generell del og
  • diagnosespesifikk beslutningsstøtte for over 250 diagnoser
  • statistikkverktøy som gir oversikt over egen sykmeldingspraksis

Målet med smågruppene er å skape en kollegial diskusjon om god sykmeldingspraksis med utgangspunkt i hvordan dere opplever sykmeldingarbeidet.

Meld dere på, dette er en sjelden mulighet! 
Her finner du søknadsskjemaet

Dersom du har spørsmål – ta gjerne kontakt med undertegnede. 

Med vennlig hilsen,
Christina Fredheim
Fastlege og styremedlem Allmennlegeforeningen.