Trepartssamarbeidet gjenopptas

Helseministeren kunngjorde 1.desember at trepartssamarbeidet mellom Staten, KS og Legeforeningen om fastlegeordningen blir gjenopptatt.

Fra fastlegeordningens opprettelse var et slikt samarbeid, den gang i form av et såkalt Sentralt Samarbeidsutvalg, en viktig suksessfaktor. Myndighetene valgte likevel å avslutte samarbeidet i 2006-07, til tross for at partene var enige om at dialogen var en viktig forutsetning for å kunne tilpasse fastlegeordningen til endringer og nye krav. Legeforeningen er svært fornøyd med at Helseministeren nå har imøtekommet vår oppfordring om å gjenoppta trepartssamarbeidet. Vi trenger denne arenaen for å utvikle og forbedre fastlegeordningen. Behovet er ytterligere forsterket og synliggjort i lys av at forhandlingene med KS endte i brudd for særavtalens del og bare med en tidsbegrenset videreføring for rammeavtalen.