Hvordan holde seg faglig oppdatert?

Mens sykehusleger kan nyte godt av tilrettelagt internundervisning, må allmennleger i større grad selv ta ansvar for å holde seg faglig oppdatert.

Vi forventes å ha breddekompetanse på mange fagområder og kunnskapsflommen kan oppleves overveldende, men vi har mange gode kilder å støtte oss på. Allmennlegens arbeidsmetoder og verktøy er i sterk utvikling og i dag bruker mange fastleger beslutningsstøtteverktøy.
 
Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) (kommersielt – krever abonnement) er det mest populære oppslagsverket blant leger i Norge. Oppdateres jevnlig og lenker til nasjonale retningslinjer og veiledere.

Helsebiblioteket (offentlig finansiert) tilbyr lignende oppslagsverk på engelsk: Best Practice og UpToDate. Helsebiblioteket samler og distribuerer tilgang til tidsskrifter, databaser, oppslagsverk, retningslinjer og andre ressurser. Her kan man også finne informasjon som kan skrives ut og gis til pasienten. 

Nasjonale retningslinjer og veiledere.

Legevakthåndboken (gratis – finansiert av Helsebiblioteket). Finnes nettbasertog som nedlastbar App til telefon og nettbrett.

Legemiddelopplysninger:

Andre kunnskapskilder i allmennpraksis:

  • Fagmøte på kontoret, kurs, smågruppemøter, møteserie på sykehus
  • Drøfte pasient med kollega på kontoret
  • Epikriser, drøfte pasient med spesialist
  • Pasientmøter

Andre nyttige lenker: