SOP, sykepenger, pensjon og forsikring

Som selvstendig næringsdrivende har de fleste fastleger store faste utgifter som skal dekkes
hver måned. Det er derfor viktig å sette seg inn i hvilke rettigheter man har dersom sykdom og
sykefravær oppstår.

For selvstendig næringsdrivende utgjør sykepengene fra NAV 75 prosent av sykepengegrunnlaget etter 16 dagers fravær. Sykepengegrunnlaget er begrenset oppad til
seks ganger grunnbeløpet. I tillegg kan den syke legen ha krav på ytelser fra Sykehjelps- Og Pensjonsordningen for leger (SOP). Denne ytelsen er imidlertid neppe stor nok til å dekke de løpende utgiftene for legen ved sykeavbrudd. Enhver selvstendig næringsdrivende lege bør derfor undersøke behovet for tilleggsforsikring ved sykeavbrudd (enten via NAV eller privat). Det er anbefalt å bruke SOP sin kalkulator for sykeavbrudd for å undersøke hvilke premienivå sykeavbruddsforsikringen bør ligge på. Legeforeningen har fremforhandlet avtale med forsikringsselskaper, sjekk foreningssidene om hvilke selskap dette gjelder.

Ved foreldrepermisjon kan du også ha rett til foreldrepenger fra SOP i tillegg til det du får fra NAV. Reglene i SOP kan endre seg. Vi anbefaler derfor at du sjekker SOP sine hjemmesider for oppdatert informasjon om hvilke ytelser du har krav på. OBS: Ytelser fra SOP krever at du kan levere regnskap fra regnskapsfører. Skaff deg en regnskapsfører hvis du ikke har det!

Pensjon
Som selvstendig næringsdrivende fastlege kan man ende opp med mye lavere pensjon enn kolleger på sykehus. SOP har fremforhandlet avtale om pensjonssparing for fastleger. Denne avtalen inneholder også en uførepensjonsdel – som vil kunne gi deg en tilleggsdekning ved eventuell uførhet. Informasjon om dette finner du på SOP sine hjemmesider. Du står selvfølgelig fritt til å inngå pensjonsavtaler uavhengig av Legeforeningen hvis du ønsker dette.

Ansvarsforsikring
Legeforeningen tilbyr en ansvarsforsikring for medisinsk feilbehandling som gjelder i hele verden. Vi anbefaler deg å lese mer om denne på Legeforeningens hjemmesider. Du kan undersøke om du allerede har slik forsikring ved å logge deg inn på hjemmesidene og laste ned medlemsbevis fra Min Side. Da vil et eventuelt forsikringsbevis også bli lastet ned.