Allmennlegeforeningen

Nyheter

AF gratulerer Anna Stavdal som ny president for WONCA World

Det var en stor dag for norsk allmennmedisin da Anna Stavdal ble valgt til leder for verdens allmennleger.
17. oktober 2018
Bilde av Anna Stavdal
Anna Stavdal

Allmennlegeforenigen stiller seg i køen av gratulanter.
Du kan lese mer  om Anna og organisasjonen WOKA World her.