Brudd i forhandlingene om særavtalen

Natt til torsdag 15. oktober 2020 ble det klart at det ikke var mulig for partene å komme til enighet om særavtalen. Særavtalen regulerer blant annet legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for LIS1.

Brudd i mekling 
Meklingen av særavtalen mellom Legeforeningen og KS endte med brudd natt til 15. oktober. Særavtalen regulerer blant annet legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for LIS1.

Det har i dag vært flere lokale markering av bruddet i ulike deler av landet. 

Legeforeningen planlegger for streik fra 26. oktober 2020
Arbeidsbelastningen for fastleger er stor og for mange leger kommer legevakt på toppen av en allerede full arbeidsuke. Spesielt i små kommuner er vaktbelastningen høy. Vi mener det er helt nødvendig å få på plass vernebestemmelser som gir legene mulighet til å begrense omfanget av pålagt legevakt. Vårt krav var at legevaktsarbeid utover 7 timer aktiv vakt eller 28 timer beredskapsvakt måtte avtales med den enkelte lege. Vi har gitt stor fleksibilitet til lokale avtaler og tilbudt at slike avtaler kan inngås for inntil to års varighet, noe som ville gitt forutsigbarhet for kommunene. KS har likevel ikke villet gå med på det vi mener er helt nødvendige tiltak.

Alle foreningene i Akademikerne kommune, inkludert Legeforeningen, har vært i mekling. Hver av Akademikernes medlemmer må ta stilling til meklingsresultatet innen 23. oktober. Dersom en medlemsorganisasjon forkaster resultatet, står man i en konflikt med streik som  konsekvens. Legeforeningen vil ikke akseptere meklingsforslaget. Streik kan ikke iverksettes før svarfristen er ute, og Legeforeningen planlegger nå for en streik fra mandag morgen den 26. oktober. Legeforeningen vil komme tilbake med nærmere informasjon om selve uttaket.  

Pandemien gjør at vi er i en helt spesiell situasjon og vi vil selvsagt gjøre alt vi kan for å skjerme pasientene.

Varighet av streik
En streik avblåses om partene gjenopptar forhandlingene og kommer til enighet, eller den kan avbrytes av tvungen lønnsnemd. Da blir det i så fall Rikslønnsnemda som bestemmer