Allmennlegeforeningen

Nyheter

Dekning av utgifter i forbindelse med kurs for LIS3 i allmennmedisin

Nye utdanningskrav for LIS3 i allmennmedisin har ingen obligatoriske krav til deltakelse i kurs som ikke er grunnkurs eller emnekurs. Slike kurs kan likevel ha stor verdi, og kan understøtte oppnåelsen av læringsmålene.
9. desember 2019
Figur AF stor.
Foto: Colourbox.com

Fondsutvalget for Utdanningsfond 2 har besluttet at fondet dekker utgifter på samme måte, enten man er i ny eller gammel ordning. Det vil etter hvert fremgå av kursbevis hvilke læringsmål kurset understøtter. Leger som har fått avslag på søknader etter 1. mars 2019 med begrunnelse at kurset ikke fremgår av Helsedirektoratets oversikt, vil få søknadene sine godkjent og beløpet refundert. Kursavgiften refunderes ikke for disse kursene.