Det brenner et blått lys for fastlegeordningen

Det brenner et blått lys for fastlegeordningen
Koronapandemien vil gå over, men det brenner et blått lys for fastlegeordningen. Regjeringen kan ikke vente til 2022-budsjettet hvis vi skal nå målet om snarlig stabilisering og styrket fastlegerekruttering.

Les Nils Kristians Klev sin kronikk i Dagens medisin her. 

 

Nils Kristian Klev