Endringer i takster

Kveldstakster, telefonkonsultasjon og e-konsultasjoner på Legevakt
videokonsultasjon

Det er fra 16. mars til 1.september 2020 innført endringer som skal gjøre det lettere å gjennomføre konsultasjoner uten fysisk kontakt med pasientene. Endringene er som følger:

Telefonkonsultasjon tas inn i e-konsultasjonstaksten (2ae)
I forbindelse med utbruddet av SARS-CoV-2-viruset kan nå også telefon benyttes ved e-konsultasjon (takst 2ae benyttes)

Kveldstakster
Det åpnes opp for bruk av kveldstakster ved konsultasjon hos lege, der det er nødvendig med konsultasjoner etter klokken 16.00. E-konsultasjonstaksten kan da kombineres med tidstilleggstaksten på kveldstid (2ck), og tillegg for spesialist i allmennmedisin (takst 2dk)

E-konsultasjon på legevakt
E-konsultasjonstaksten (2ae) kan nå også benyttes i legevakt.

https://www.helfo.no/nyheter/enklere-med-telefon-og-e-konsultasjoner-for-fastleger