Forlenget gyldighet av attester

På grunn av covid-19 er det gitt bestemmelser om forlengelse av enkelte attester forlenges
Skriveblokk og stetoskop

Midlertidig forlengelse av utløpt førerkort
Oppdatert  april 2021: Statens vegvesen vedtok en midlertidig forskrift om forlengelse av førerrett for tungbilsjåfører, yrkessjåfører og utrykningssjåfører med vanlig gyldighet på førerretten. Disse yrkesgruppene kunne derfor midlertidig kjøre i seks måneder ekstra på utløpsdato. Førerkortinnehavere over 80 år ble gitt rett til å kjøre i tre måneder ekstra på utløpsdato. Dette gjaldt bare for Norge, og bare de som ikke har hatt begrensninger på grunn av helsemessige utfordringer tidligere.

Denne forskriften trådte i kraft straks og ble opphevet 1. april 2021.

Helseerklæringer for personer i arbeid på innretninger i petroleums-virksomheten til havs
Helseerklæringer som er gått ut på dato forlenges forutsatt at:

  • tidsrommet ikke overstiger seks måneder, og
  • vedkommende er i besittelse av en utløpt helseerklæring med  utløpsdato 1. januar 2020 eller senere.

Dette gjelder også helseerklæringer gitt etter dispensasjonsbestemmelsen.

Helseerklæring sjøfolk
I tilfeller der situasjon med Corona-viruset er til hinder for at en sjømann får fornyet sin norske helseerklæring vil Sjøfartsdirektoratet tillate at en sjømann arbeider med helseattest som er gått ut på dato forutsatt at:

  • tidsrommet ikke overstiger seks måneder, og
  • vedkommende sjømann er i besittelse av en utløpt helseattest av nyere dato.