Allmennlegeforeningen

Nyheter

Forlenget gyldighet av attester

På grunn av covid-19 er det gitt bestemmelser om forlengelse av enkelte attester forlenges
18. mars 2020
Skriveblokk og stetoskop

Midlertidig forlengelse av utløpt førerkort
Statens vegvesen har vedtatt en midlertidig forskrift om forlengelse av førerrett for tungbilsjåfører, yrkessjåfører og utrykningssjåfører med vanlig gyldighet på førerretten. Disse yrkesgruppene kan derfor midlertidig kjøre i seks måneder ekstra på utløpsdato. Førerkortinnehavere over 80 år gis rett til å kjøre i tre måneder ekstra på utløpsdato. Dette gjelder bare for Norge, og bare de som ikke har hatt begrensninger på grunn av helsemessige utfordringer tidligere.

Helseerklæringer for personer i arbeid på innretninger i petroleums-virksomheten til havs
Helseerklæringer som er gått ut på dato forlenges forutsatt at:

  • tidsrommet ikke overstiger seks måneder, og
  • vedkommende er i besittelse av en utløpt helseerklæring med  utløpsdato 1. januar 2020 eller senere.

Dette gjelder også helseerklæringer gitt etter dispensasjonsbestemmelsen.

Helseerklæring sjøfolk
I tilfeller der situasjon med Corona-viruset er til hinder for at en sjømann får fornyet sin norske helseerklæring vil Sjøfartsdirektoratet tillate at en sjømann arbeider med helseattest som er gått ut på dato forutsatt at:

  • tidsrommet ikke overstiger seks måneder, og
  • vedkommende sjømann er i besittelse av en utløpt helseattest av nyere dato.