Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Allmennlegeforeningen

Nyheter

Fraværsregler for LIS1

LIS1 behøver ikke å gjennomføre resttjeneste i utdanningens første del
24. mars 2020
Elin Ødemark, ALIS-leder
Elin Ødemark, ALIS-leder

Fraværsregler for LIS1 er endret som følge av Covid-19. Ved fravær som skyldes Covid-19 LIS1 trenger ikke LIS1 å gjennomføre resttjeneste i utdanningens første del.

Dersom alle læringsmål i del 1 er oppnådd kan du gå over i del 2/3 selv om du har fravær som overskrider 12 dager i spesialisthelsetjenesten og 6 dager i kommunehelsetjenesten. Fraværet må ha sammenheng med Covid 19 utbruddet.

Kravet til den samlede utdanningstiden er fortsatt minimum 6,5 år. Endringen innebærer at en større andel av tjenestetiden kan gjennomføres i utdanningens del 2/3.

Endringene som er gjort fremgår av spesialistforskriften § 15 og 31 og gjelder med virkning fra 20. mars 2020.